دسته: اخبار سلامت

چگونه روابطمان را در برابر فرسایش عاطفی مرزبندی کنیم؟/ این نوع دوستی‌ها را کنار بگذارید

برخی افراد اتفاقات دردناک و سرخوردگی‌هایی را که در زندگی خود با آن مواجه می‌شوند توطئه‌ای کیهانی می‌دانند که از آغاز خلقت علیه او شکل گرفته است. او همیشه مورد…