دسته: ورزشی

رقت‌انگیز مثل بیانیه‌های استقلال و پرسپولیس؛ گروگانی به نام فوتبال

دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با انتشار بیانیه‌هایی که دارای کمترین ارزش به لحاظ محتوی است باعث شده‌اند فضای فوتبال کشور به شدت غبارآلود شود و بدتر اینکه تیم‌های دیگر…