برچسب: فرهنگی

برگزاری کارگاه «اختلال دیکته نویسی» در 11 بهمن

برگزاری کارگاه «اختلال دیکته نویسی» در ۱۱ بهمن

انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه یزد با همکاری انجمن‌های علوم تربیتی دانشگاه کاشان، بجنورد و انجمن‌های روانشناسی دانشگاه خوارزمی و بجنورد و انجمن‌های مشاوره دانشگاه گیلان و فرهنگیان مشهد، کارگاه…