اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي از محل تأديه بخشي از بدهي‌هاي دولت به اين سازمان

پيشنهاد دولت براي افزايش، ترميم حقوق بازنشستگان و بهبود معيشت بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد و اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي از محل تأديه بخشي از بدهي‌هاي دولت به اين سازمان صورت خواهد گرفت.

به منظور اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري، در بند (س) تبصره (۶) لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ منابع لازم از محل افزايش يك درصد ماليات بر ارزش افزوده پيش‌بيني و از سوي دولت براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است كه در كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۳ نيز به تصويب رسيده است.

بر اساس این گزارش، منابع حاصل از اين بند در سال ۱۴۰۳ حداقل معادل ۵۰ همت است كه صرف متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلان همطراز خواهد شد.

اين متناسب‌سازي‌ها، علاوه بر افزايش ضريب حقوق يا مستمري سالانه بازنشستگان است. به عبارت ديگر در سال ۱۴۰۳، حقوق بازنشستگان علاوه بر رشد متوسط ۱۸ درصد مشمول پرداخت ترميمي موضوع بند (س) تبصره (۶) لايحه بودجه ۱۴۰۳ خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *