بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،‌میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان فروش رفته در تهران ۵۲ میلیون تومان بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران،‌ شاخص و متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران دی ماه ١٤٠١ (فروردین ١٤٠٠=١٠٠) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٠,٦درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٣٧.١ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت (فروردین ١٤٠٠=١٠٠) در دی ماه ١٤٠١ شاخص قیمت آپارتمان‌­های مسکونی شهر تهران به عدد ١٩١,٤رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٧٤,٣)، ٩.٨ درصد افزایش داشته است. افزایش تورم ماهانه منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در دی ماه ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٩,٨ درصد بوده است. تورم ماهانه دی ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٤,١ درصد)، ٥.٧ واحد درصد افزایش داشته است. افزایش تورم نقطه به نقطه منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در دی ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٦٦,٠ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٥٢.١ درصد) ١٣.٩واحد درصد افزایش داشته است. افزایش تورم سالانه منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد  ٤٠,٦درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٣٧.١ درصد)، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه در دی ماه ١٤٠١ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان­‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ٥٤٩٢٦٣ و ٥٢٧٧٩٧  هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ١١١٨٦٢٧ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ٢٧٨ میلیون و ٨٤٣ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران به خود اختصاص داد‌ه­‌اند. برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست +  مسکن مرکز آمار  + مراجعه کنید. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *