نویسنده: سردبیر

ردادی: اصلاح‌طلبان فرزندان انقلاب بودند، اما از آن دور شدند و پرخاشگری سیاسی را بجا گذاشتند

محسن ردادی می‌گوید: من عقیده دارم تفکر اصلاحات برآمده از انقلاب اسلامی است و اصلاح‌طلبان هم فرزندان آن هستند، اما پس از مدتی وقتی غرب‌زدگان بر امور چیره شدند هم…