مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد ،کشاورزی بدون مصرف بهینه کود را غیر اقتصادی ، ناکارآمد و پر مخاطره دانست.

محمد حسین زارعیان گفت : طبق آمارهای رسمی ، مصرف بهینه کودهای کشاورزی می تواند میزان تولید محصولات را تا ۶۰ درصد و حتی بیشتر افزایش دهد. وی مهمترین نتایج حاصل از مصرف بهینه کودهای کشاورزی را افزایش کمیت و کیفیت محصولات ، مدیریت تنش های محیطی (سرما ، گرما و کم آبی ) و ارتقاء سلامت جامعه عنوان کرد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد : بیش از ۹۰ درصد از ازت مورد نیاز بخش کشاورزی از طریق کود اوره ، حدود ۹۲ درصد از پتاس مورد نیاز از محل کلراید پتاسیم و همچنین فسفات مورد نیاز عمدتا از دی و مونو آمونیوم فسفات ، سوپر فسفات ساده و سوپر فسفات تریپل تامین و به مصرف می رسد.

زارعیان اعلام کرد: مطابق آخرین گزارش های مستند بخش کشاورزی ، میزان متوسط مصرف کودهای کشـاورزی در ایران در سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ برای هر هکتار به مقدار ۱۹۴ کیلوگرم بوده است که این مقدار در سال ۱۳۹۲ کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم بوده که بیانگر رشد ۹۴درصدی ، طی سال های اخیر است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی استان اضافه کرد : مطابق توصیه های فنی موسسه تحقیقات خاک و آب ، این میزان بطــور متوسط میبایست ۳۰۰ کیلوگرم در هرهکتارباشد که هنوز با متوسط مصرف کشورهای توسعه یافته با بیش از ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار فاصله دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *