نویسنده: کوثر فاروقی

برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی، مرزی و گمرکی ایران و ترکمنستان

برگزاری پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی، مرزی و گمرکی ایران و ترکمنستان

پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک کنسولی، مرزی و گمرکی ایران و ترکمنستان در عشق آباد برگزار شد. به گزارش مرز اقتصاد و به نقل از گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، پانزدهمین…