دسته: حوادث

دو سال تبعید(اقامت اجباری)، یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۹۰ میلیون تومان جزای نقدی، مجازات ساقی مشروبات الکلی در یزد

حسب گزارش مرجع انتظامی مبنی بر ساخت و نگهداری عمده مشروبات الکلی، پرونده تشکیل و به دستور مقام قضایی بازرسی از مخفی گاه متهم انجام که طی بررسی های صورت…